כמה דברים חשובים:

לפי חוק הגנת הצרכן – קורסים וחוגים: ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.

קורס צלילה חופשית : כל אדם הנרשם לקורס צלילה חופשית ישלם את מלוא הסכום בהעברה בנקאית עם ההרשמה לקורס. במידה ואותו אדם ביטל קורס אליו נרשם  יותר מ7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יוחזר לו כספו, למעט 300 שח דמי הרשמה.

במידה וההרשמה תבוטל פחות מ 7 ימי עסקים ועד 72 שעות מתחילת הקורס,  יוחזר ללקוח 50% מערך הקורס.

במידה וההרשמה בוטלה 72 שעות או פחות לפני תחילת הקורס, לא יוחזר תשלום על הביטול.

סדנה : כל אדם הנרשם לסדנה ישלם 50% ממלוא הסכום בעת ההרשמה ואת מלוא הסכום 7 ימים לתחילת הסדנה. במידה ואותו אדם ביטל את ההרשמה יותר מ 14 יום מתחילת הסדנה, יוחזר לו כספו למעט 500 ש"ח דמי הרשמה לסדנה. במידה וההרשמה תבוטל פחות מ 14 יום ויותר מ 7 ימים, יוחזר לאותו אדם 50% ממלוא הסכום, במידה וההרשמה בוטלה פחות מ 7 ימי עסקים עד 72 שעות לפני תחילת הסדנה, יוחזר לאותו אדם 25% ממלוא הסכום. במידה ובוטלה ההרשמה פחות מ 72 שעות לתחילת הסדנה, לא יינתן החזר כספי.

אימונים : כל אדם הנרשם לאימוני צלילה חופשית FUN ישלם דמי רישום בסה"כ 150 שח ובמידת הצורך ישלים את מלוא הסכום עם ההגעה למועדון ולפני תחילת האימון.

כל אדם הנרשם לאימוני צלילה חופשית מודרך ישלם דמי רישום בסה"כ 200 שח ובמידת הצורך ישלים את מלוא הסכום עם ההגעה למועדון ולפני תחילת האימון.

שינויים

  • ניתן לשנות/לדחות את תאריך הקורס עד 7 ימים ממועד הקורס ללא צורך בתשלום דמי רישום נוספים, מעבר לכך דמי הרישום לא ישמרו ותתבקש/י לשלם פעם נוספת על מנת לשריין מועד אחר.
  • את הקורס לא ניתן לדחות מעבר לשתי פעמים